Aktualności

Kolejna fotorelacja

Budowa Immobile K3 od początku ma wielu obserwatorów i kibiców. Na stronach  bydgoszcz.naszemiasto.pl  pojawiły się najnowsze zdjęcia z naszej budowy. Zapraszamy do oglądania i dziękujemy redakcji.

Letnie miesiące sprzyjają pracom budowlanym

Immobile K3 rośnie coraz wyżej. Ekipa budowlana maksymalnie wykorzystuje warunki atmosferyczne. Aktualne zdjęcia można zobaczyć w naszej Galerii.

Wiadomości z placu budowy - marzec 2017

Budowa dwóch poziomów podziemnych parkingów nie pozwalała w pełni dostrzec jak zgodnie z planem przebiega nasza budowa. Obecnie wyraźniej będzie można zaobserwować powstawanie kolejnych kondygnacji.

Bystre oko obserwatora

Informacje o stanie prac na biurowcu Immobile K3 systematycznie pojawiają się w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Przedstawiamy  fotorelację umieszczoną na  blogu Bydgoszcz w budowie ze względu na wielką pasję i skrupulatność z jaką autor przygląda się swemu miastu.

Konferencja archeologiczna

O wynikach czteromiesięcznych badań archeologicznych prowadzonych na terenie budowy biurowca  IMMOBILE K3 poinformowali w dniu 27 października 2016 r. Pani Anna Retkowska i Pan Robert Grochowski przedstawiciele firm odpowiedzialnych za prace wykopaliskowe.

Pozyskano bardzo dużą ilość zabytków związanych z późnośredniowiecznym a przede wszystkim nowożytnym osadnictwem Bydgoszczy. Najczęściej występującym materiałem były ułamki naczyń ceramicznych, które można datować od XV do początków XX wieku. Na terenie budowy prace badawcze zostały zakończone, ale są kontynuowane w pracowniach archeologicznych i dendrochronologicznych.  Wyniki prac stanowią ważny element do rekonstrukcji dziejów grodu nad Brdą. Fragmenty działań archeologicznych przedstawiamy w Galerii.

Natomiast obecnie na placu budowy IMMOBILE K3 trwają prace związane z zakończeniem robót ziemnych oraz  z realizacją kolejnych etapów  płyty fundamentowej, która pochłonie ok. 180 ton zbrojenia i 1600 m3 betonu.  Równolegle z realizacją robót żelbetowych wykonuje się  instalację sanitarną tzw. podposadzkówkę. Zamontowano, na kotwie traconej, pierwszy z dwóch żurawi do obsługi budowy. Rozpoczęto również wykonywanie ścian klatki schodowej i szybów windowych na poziomie -2.  

Trwają prace archeologiczne

Obecnie na terenie budowy IMMOBILE K3 trwają prace archeologiczne. Za wykopaliska, zlecone przez Inwestora, odpowiadają dwie bydgoskie firmy archeologiczne: Aureus Anny Retkowskiej i CASTRUM Roberta Grochowskiego. Prace przebiegają według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zgodnie z harmonogramem CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o. o.

Wmurowanie kamienia węgielnego

Dnia 8 czerwca 2016 został wmurowany Akt Erekcyjny Budowy biurowca IMMOBILE K3 na Placu Kościelecki 3 w Bydgoszczy. W uroczystości udział wzięli Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Rafał Jerzy, Wiceprezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Sławomir Winiecki, Członek Zarządu Piotr Fortuna, przedstawiciele spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., architekt Karol Fiedor, wysłannik kościoła, reprezentanci instytucji użyteczności publicznej Bydgoszczy, mediów i pracownicy współodpowiedzialni za realizacje inwestycji. Zapraszamy do obejrzenia filmu z tej uroczystości.