Galeria

Obecnie na terenie budowy IMMOBILE K3 trwają prace archeologiczne. Za wykopaliska, zlecone przez Inwestora, odpowiadają dwie bydgoskie firmy archeologiczne: Aureus Anny Retkowskiej i CASTRUM Roberta Grochowskiego. Prace przebiegają według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zgodnie z harmonogramem CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o. o.